Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Promocje na książki o Power BI i Tableau

Jeżeli ktoś jest zainteresowany publikacjami w formie ebooków i video na temat z obszaru analityki danych i analizy biznesowej, powinien odwiedzić portal Humble Bundle.

Dodaj komentarz