Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Wzrost cen nowych samochodów

Ceny nowych samochodów szaleją. Dzisiaj pokazuję, jak wzrosły ceny kilku popularnych modeli w ostatnich kilku latach i przedstawiam te wyniki na tle oficjalnych danych dotyczących inflacji.